Nejčastější dotazy

DOTAZY ZADAVATEL.CZ

Pro správné fungování aplikace doporučujeme nejnovější verze těchto prohlížečů:

Zadavatelé se registrují na stránkách www.zadavatel.cz.

Dodavatelé se registrují na stránkách www.e-zakazky.cz.

Je třeba zkontrolovat, zda nemáte zapnutý Caps Lock nebo vypnutý Num Lock a zda zadáváte správně login a heslo. Loginem je Vaše emailová adresa. V případě, že problém přetrvává, napište nám na email: info@zadavatel.cz a uveďte název Vaší společnosti. Pro ověření doporučujeme psát z registrační emailové adresy.

Ano, na stránkách www.e-zakazky.cz, zde můžete podat svoji nabídku elektronicky dle vyhlášky č. 260/2016 Sb.

Ano, registrace je zdarma. Každý nový uživatel má nastavenou službu zdarma do 500 MB obsazeného místa, po překročení této hranice začíná PZ zpoplatňovat dle aktuálního ceníku, který je k dispozici ke stažení na stránkách. Nemáme žádné skryté poplatky.

Ano, registraci má každý dodavatel zdarma.

Požadavek, prosím, zašlete na email info@zadavatel.cz s uvedením názvu společnosti, celého jména a emailové adresy osoby, kterou požadujete přidat či odebrat. Tato žádost musí být podaná jednatelem společnosti, či pověřenou sobou. Pokud chcete přidat nový uživatelský přístup pro externího spolupracovníka, je potřeba přiložit k této žádosti vaší plnou moc, kde dotyčnou sobu zplnomocňujete administrováním vašeho profilu zadavatele.

Požadavek, prosím, zašlete na email info@zadavatel.cz s uvedením názvu společnosti a důvodu smazání. Tato žádost musí být podaná jednatelem společnosti, či pověřenou sobou.

Není potřeba žádného instalačního programu. Funkce elektronických nabídek je součásti profilu zadavatele a není třeba zvláštního programového či jiné vybavení. Služba je zdarma pro klienty a není potřeba nic připlácet.

Elektronické nabídky jsou součástí funkce profilu zadavatele, není potřeba podepisovat smlouvu, či objednávku. Tato služba není zpoplatněna částku navíc. Registrování uživatelé jí můžou libovolně používat. Naše vztahy se řídí uveřejněnými obchodními podmínkami.

Nejprve si zkontrolujte, v jakém prohlížeči máte zadavatele otevřeného. Nedoporučujeme používat prohlížeč Internet Explorer. Pro správné fungování a načítání odporučujeme používat prohlížeč, Google Chrome, nebo Mozzila Firefox. Pokud problém stále přetrvává, použijte klávesnicovou zkratku ctrl+F5, aby se vám stránka znovu načetla. V případě stálých problémů, kontaktujte náš helpdesk na emailové adrese: info@zadavatel.cz

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY PROFIL ZADAVATELE

Po přihlášení do systému zvolíte Profil zadavatele – nová zakázka, uvedete potřebné náležitosti a dáte uložit novou zakázku. Pokud je zakázka řádně zadána naleznete ji v sekci Moje zakázky.

V menu Profil zadavatele zvolíte Moje zakázky, vyberete přes volbu editovat zakázku danou zakázku. Po jejím otevření zvolíte záložku Dokumenty a poté nahrát dokument. Vyberete typ dokumentu a poté vyberete soubor, který máte uložen ve svém počítači a který chcete nahrát. Jeho velikost nesmí přesáhnout 100 MB. V opačném případě doporučujeme soubor převést na .zip a rozdělit po menších částech. Po vybrání souboru zvolíte možnost Nahrát. V případě potřeby kontaktujte podporu.

Povolené formáty dokumentů k nahrání do profilu zadavatele jsou tyto: jpg, jpeg, pdf, doc, xls, txt, xlsx, docx, rtf, png, bmp, rar, zip, tar, 7z, tif, z01-20. Maximální velikost jednoho souboru je 100 Mb.

V menu Profil zadavatele zvolíte Moje zakázky, vyberete přes volbu editovat zakázku  zakázku. Po jejím otevření zvolíte záložku Účastníci/dodavatelé. Přes volbu Vytvořit účastníka zadáte účastníky zakázky. Dále zvolíte Vybrat dodavatele a přes se Vám otevře možnost Přidat cenu. Poté již vyplníte pouze rok plnění, částky bez DPH a vyberete Uložit. Pro přidání dalšího roku stačí zvolit pole Přidat cenu.

Zaregistrování na náš nástroj nemá vliv na Věstník veřejných zakázek, kde musíte oznámit Váš nový profil zadavatele, jedná se o formulář CZ05. V případě Vašeho zájmu a po podepsání plné moci, kterou Vám zašleme, můžeme zajistit zveřejnění za Vás, a to s poplatkem dle ceníku naší společnosti. Postačí nám napsat na email: info@zadavatel.cz.

Změna, resp. sloučení nástrojů, se nedotkne již zadaných oznámení o profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek, která nadále platí a přes adresu uvedenou ve VVZ se profil zadavatele otevře, pouze v novém rozhraní.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY DYNAMICKÉ DOKUMENTY

Dynamické dokumenty pro veřejné zakázky Vás provedou administrací veřejných zakázek, a to jak ve zjednodušeném podlimitním řízení, tak i v otevřeném řízení. Portál za Vás připraví i dokumenty k zakázkám malého rozsahu, a to hned ve třech variantách. Vyberete si jak pro své náročnější dotační zakázky, tak i pro jednodušší a menší nákupy, VZMR.

Dokumenty fungují na vzájemném propisování údajů a automatickém generování povinných textací, se kterými se již nemusíte trápit a dohledávat je. V rámci uvedených částek máte k dispozici technickou podporu a pomoc s ovládáním aplikace a také garantujeme správnost paragrafů.

Dynamické dokumenty jsou součástí profilu zadavatele, neplatíte nic navíc.

Ano, do archivu je přístup vždy, zakázky v archivu však již nelze editovat.

K jedné zakázce může mít oprávnění více uživatelů. Můžete tedy svoji zakázku zpřístupnit Vašemu kolegovi v organizaci, a to buď pouze ke čtení nebo i k editaci zakázky. Aplikace Vás vždy upozorní, že Vaši zakázku ve stejné chvíli upravuje někdo jiný a po tuto dobu bude daná zakázka pro Vaše úpravy uzamčena.

Aplikace rozlišuje dva základní typy přístupů. Řadový pracovník a pracovník s administrátorskými právy, který má k dispozici možnost nákupu kreditu a k náhledu účetní knihu. Pro přidání těchto administrátorských práv kontaktujte, naši podporu.