Novela, novela, novela! A vajíčka

V úterý minulý týden, jsme společně s několika našimi klienty a Pavlem Hermanem z MMR, posnídali nad připravovanou novelou ZZVZ. Tady je krátké shrnutí toho, co zaznělo. Jo, a byla výborná vajíčka!

Že novela přijít musí, je jasné. MMR se už nějakou dobu tahá s Komisí o to, zda je český zákon správnou transpozicí směrnice a dostali jsme se do bodu, kdy nezbývá, než akceptovat zatím nepřijaté výtky Komise a novelizovat. Ministerstvo zároveň využilo příležitosti a rozhodlo se udělat v zákoně generálku. Co jsme se tedy na snídani od Pavla Hermana dozvěděli?

Komisi vadí dvě věci. Tou první je výjimka u zakázek opakované povahy, u kterých se cena pořizovaných komodit v průběhu účetního období mění a zadavatelé je pořizují dle aktuální potřeby (§ 19 odst. 3 ZZVZ). Předpokládané hodnota těchto zakázek se nemusí podle současného znění sčítat. Na tuto výjimku se nejčastěji nakupují letenky, potraviny či pohonné hmoty. Dle komise toto ustanovení odporuje směrnicím a zůstane tak zachováno pouze pro podlimitní zakázky.

Druhý problém je trochu komplikovanější. Komisi vadí odlišná formulace českého zákona ve vztahu k použití ústního jednání. Český zákon jej umožňuje tehdy, pokud jej zákon nezakazuje, unijní právo obecně ústní jednání umožňuje tehdy, pokud se netýká podstatných záležitostí. Tato změna staví MMR do velmi složité legislativní situace, protože novela musí změnu provést takovým způsobem, aby zachovala právní jistotu ve vztahu k použití ústního jednání například v rámci jednacích řízení (Je jednání o nabídce podstatnou záležitostí? Pokud ano, znamená to, že nemůže být ústní?). Tenhle oříšek ministerským legislativcům rozhodně nezávidím.

Co se generálky zákona týče, zde má ministerstvo v plánu provést spoustu drobných, spíše legislativně technických změn. Tou nejpodstatnější je za mne ustoupení od povinnosti předložit originály před podpisem smlouvy (bude pouze možnost, takže odpadne spousta zábavného dohadování na Czech POINTu a u kontrol z dotací o tom, co je originál), povinnost zadavatele na žádost dodavatele poskytnout číselně vyjádřitelné údaje z nabídek po jejich otevření (stavební firmy slaví) a další drobné úpravy.

Novely jsou vždycky zákeřné. Ministerstvo s něčím přijde, ale potom se na textu zákona vyřádí poslanci a senátoři. Každý trne, co z novely zůstane, jak dopadne po zásahu lidové tvorby z řad poslaneckých lavic.

Podle všeho novela půjde z vlády s označením „technická“. Technická pochopitelně nebude, proč je takto označována je otázka. MMR jako „technickou“ označilo i poslední velkou novelu ZVZ. K tomuto označení a jak bylo či nebylo zneužíváno jsem publikoval článek v rámci Dnů práva 2014, příspěvek si můžete přečíst ve sborníku zde:  https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2014/legislativni_proces.pdf

Plán je, že novela bude účinná od začátku příštího roku. Blízká se na lepší časy!

Na závěr série vtipných i zcela vážných fotek.

Naprosto nenucená póza v průběhu přípravy.

Debata v plném proudu (vážná fotka!)

Toto je výraz člověka, který si stěžuje na kvalitu kafe (což dělám v podstatě pořád), v pozadí Iva distingovaně ujídající vajíčka.