IT zakázky vrací úder!

 

Ilustrační obrázek někoho, kdo vrací úder. Jeho vztah k IT je veskrze kladný.

 

Zakázky v oblasti IT jsou oblíbenou činností všech právníků, kteří mají k veřejnému investování co říci. Pokaždé, když klient přijde s IT zakázkou, víme, že bude o zábavu postaráno.

Oblast  IT už má ve veřejných zakázkách dost špatnou pověst. Je doslova považována za minové pole, na kterém může jednoduše vybouchnout slušně rozjetá politická kariéra. Čekal bych proto, že budou veřejní zadavatele obzvláště obezřetní.

Jak ale ukazuje minulý týden, není to vůbec pravda. Vše začalo hojně medializovanou kauzou e-shopu na dálniční známky, která vyústila v odvolání ministra. O víkendu proběhl veřejný hackatlon, kde programátoři zadarmo naprogramují řešení původně poptávané v rámci veřejné zakázky. Jen si dovolím ironickou poznámku, že podobné akce by se mohly konat častěji, zakázkáři mají jistě v hlavě minimálně jeden státní IT systém, ke kterému by se podobný heckatlon taky hodil. Tímto zdravím nově spuštěnou verzi NEN pro zadavatele. Já se zatím pokouším stáhnout export elektronických úkonů. Věřím, že se mi to příští týden po několika telefonech s naším ajťákem podaří!

Ve čtvrtek Hospodářské noviny přišly s informací o další zajímavé IT zakázce. Jedná se o outsorcing ICT pro Českou poštu. Chválihodné je, že pošta zakázku vypsala jako soutěžní dialog. Je fajn vidět, že se podobné věci nesoutěží v otevřených řízeních, které nejsou pro podobné složité zakázky vhodné. Co už je z mého pohledu problematičtější je skutečnost, že pošta stanovila lhůtu pro podání žádostí o účast u hranice minimální zákonné lhůty. Ta je v tomto případě 30 dní (lhůta je delší o 15 kalendářních dní), reálně se zde ale počítají i víkendy a doba, než dojde k uveřejnění zakázky ve Věstníku. Dodavatelé tak mají v podstatě měsíc na to, aby se rozhodli, zda se o zakázku budou ucházet a také aby dali dohromady požadavky na kvalifikaci.

Ty jsou v tomto případě značně rozsáhlé, což je dáno velikostí zakázky. V praxi je běžné, že dodavatelé pro tyto zakázky prokazují část kvalifikace poddodavatelem, popřípadě shánějí experty, které k prokázání kvalifikace potřebují (zadavatel požaduje rozsáhlý tým, složený z různých expertů). Běžné v těchto zakázkách je také spojování dodavatelů.

A zde se dostáváme do situace, kdy je lhůta opravdu šibeniční. Dodavatelé potřebují čas na to kvalifikaci zkompletovat, upravit si smluvní vztahy s poddodavateli a případně oslovit členy týmu, které nemají jako kmenové zaměstnance. Pokud se o zakázku bude ucházet zahraniční dodavatel, je celý proces ještě složitější.

Osobně nejsem fandou takto šibeničních termínů. Rozumím, že zadavatelé chtějí mít zakázku realizovanou rychle, vždy ale musí stanovit lhůty tak, aby umožnili dodavatelům podat v tomto případě žádosti o účast. Proveditelnost požadavků zadavatele se u podobných velkých projektů běžně ověřuje formou předběžných tržních konzultací, které zadavatel u této zakázky nevedl, není o nich nikde záznam. Přitom řešení by bylo jednoduché a vhodné jak pro zadavatele, tak přívětivé pro dodavatele.

Budu držet palce České poště i všem dodavatelům, kteří mají o zakázku zájem. Byla by škoda, aby pověst veřejných zakázek v oblasti ICT utrpěla další šrám v podobě nepovedeného tendru jen proto, že zadavatel neodhadl náročnost přípravy podkladů pro dodavatele.

 

Nechť Vás provází síla,

Mgr. Miroslav Knob